Қоғамдық кеңестің ережесі

 

Шу аудандық мәслихатының

2016 жылғы  26  ақпандағы

№51-2 шешімімен бекітілген

 

 

Шу ауданының Қоғамдық кеңесі туралы

Ереже

 

 1. Жалпы қағидалар
 2. Шу ауданының Қоғамдық кеңесі туралы осы Ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленген және Шу ауданының Қоғамдық кеңесінің (бұдан әрі – Қоғамдық кеңес) мәртебесі мен өкілеттіктерін айқындайды.
 3. Қоғамдық кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, оған тиесілі заңдарды, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерін, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.
 4. Қоғамдық кеңестің мақсаты мен міндеттері, оның қызметінің қағидаттары, Қоғамдық кеңестің өкілеттіктері, Қоғамдық кеңестің және оның мүшелерінің құқықтары мен міндеттемелері Заңмен белгіленген.

 

 1. Қоғамдық кеңесті қалыптастыру

2.1. Қоғамдық кеңес Заңмен көзделген тәртіпте қалыптастырылады. Қоғамдық кеңестер арасындағы өзара іс-қимыл Заңмен көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

2.2. Қоғамдық кеңестегі азаматтық қоғам өкілдерінің саны оның мүшелерінің жалпы санының кем дегенде үштен екісін құрауы тиіс.

 

 1. Қоғамдық кеңесті қалыптастыру бойынша жұмыс тобының мүшелерін іріктеу тәртібі, оны өткізу мерзімдері

3.1. Қоғамдық кеңес мемлекеттік органдар өкілдерінен және конкурстық негізде – коммерциялық емес ұйымдар өкілдерінен, азаматтардан құралған жұмыс тобымен (бұдан әрі – жұмыс тобы) қалыптастырылады.

Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидатуралар коммерциялық емес ұйымдармен, азаматтармен, оның ішінде өзін-өзі ұсыну арқылы енгізіле алады.

3.2. Жұмыс тобының құрамындағы мемлекеттік органнан өкілдік жұмыс тобы мүшелерінің жалпы санының үштен бірінен аса алмайды. Аталған өкілдіктің дербес құрамы мемлекеттік органның басшысымен өз бетінше айқындалады. Бұл ретте мемлекеттік органның басшысына Қоғамдық кеңеспен қаралатын басымды мәселелерді ескеру қажет.

3.3. Жұмыс тобының құрамындағы азаматтық қоғамнан өкілдік жұмыс тобы мүшелерінің жалпы санының кем дегенде үштен екісін құрайды және коммерциялық емес ұйымдардың, азаматтардың ұсыныстары негізінде қалыптастырылады.

3.4. Жұмыс тобының сандық құрамы жергілікті өкілді органның басшысымен айқындалады.

3.5. Жергілікті өкілді орган бұқаралық ақпарат құралдарында және (немесе) мемлекеттік органның интернет-ресурсында жұмыс тобының мүшелерін сайлау бойынша конкурстың өткізілетіні туралы хабарландыру орналастырады.

3.6. Коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері және азаматтар конкурс туралы хабарландыру жарияланғаннан кейінгі 10 күн ішінде жергілікті өкілді органға жұмыс тобына кандидатуралар бойынша жазбаша түрде ұсыныстар жолдайды. Өз ұсыныстарын жолдаған әрбір коммерциялық емес ұйым және әрбір азамат бір кандидаттан артық ұсына алмайды.

3.7. Азаматтық қоғамнан жұмыс тобына кандидаттарға талаптар Заңның 10 бабының 1 тармағына сәйкес қойылады.

3.8. Конкурс мерзімі аяқталғаннан кейін жергілікті өкілді орган түскен ұсыныстарды ескере отырып, жұмыс тобына кандидаттардың тізімін әзірлейді және екі апта мерзімде жұмыс тобына кандидаттарды, коммерциялық емес ұйымдар өкілдерін және азаматтарды шақыра отырып, отырыс ұйымдастырады.

3.9. Жергілікті өкілді органның басшысы (бұдан әрі – жұмыс тобының басшысы) отырысты ашады және жүргізеді.

3.10. Отырыста коммерциялық емес ұйымдармен және азаматтармен осы Ереженің талаптарына сәйкес ұсынылған кандидатураларды талқылау жүргізіледі. Кандидатураларды талқылау қорытындылары бойынша ашық дауыс беру жүргізіледі. Отырысқа келмеген кандидаттар бойынша дауыс беру жүргізілмейді. Басым дауыс жинаған кандидаттар жеңімпаз болып саналады. Теңдей дауыс жинаған кандидаттар бойынша жұмыс тобы басшысының даусы шешуші болып саналады.

3.11. Жұмыс тобының құрамы мемлекеттік орган басшысының шешімімен бекітіледі. Жұмыс тобының басшысы жұмыс тобы мүшелері санынан хатшы тағайындайды.

3.12. Жұмыс тобының құрамы жергілікті өкілді органның ресми интернет-ресурсында жарияланады.

 

 1. Жұмыс тобының өкілеттіктері

4.1. Жұмыс тобы келесі өкілеттіктерді жүзеге асырады:

1) халықты Қоғамдық кеңестің мүшесін сайлау бойынша конкурс туралы хабардар етеді;

2) Қоғамдық кеңес мүшелерінің сандық құрамын айқындайды;

3) Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау рәсімін жүргізеді;
4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1194 қаулысымен бекітілген «Қоғамдық кеңес туралы үлгілік ереженің» негізінде Қоғамдық кеңес туралы ереже жобасын әзірлейді.

 

 1. Жұмыс тобының отырыстарын дайындау және өткізу

5.1. Жұмыс тобының отырыстарын өткізу уақыты, орны, талқыланатын мәселелер туралы жұмыс тобының мүшелерін хатшы отырыс өткізілетін күннен бес жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлайды.

5.2. Жұмыс тобының отырысы оның тізімдік құрамының кем дегенде үштен екісі қатысқан жағдайда заңды болып табылады.

5.3. Жұмыс тобының отырыстарын жұмыс тобының басшысы жүргізеді.

5.4. Жұмыс тобының отырыстарында шешімдер отырысқа қатысқан мүшелердің басым дауысымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
5.5. Жұмыс тобының отырысында хаттама жүргізіледі, оған төраға және хатшы қол қояды.

5.6. Жұмыс тобы Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау бойынша конкурс туралы оның атауын, пошталық мекенжайын, құжаттарды тапсыру және қарау мерзімдерін, құжаттар жолданатын электрондық мекенжайын және Заңның 10 бабының 2 тармағына сәйкес конкурсқа қатысу үшін өзге де мәліметтерді көрсете отырып, жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру жариялайды және (немесе) мемлекеттік органның интернет-ресурсында орналастырады.

5.7. Жұмыс тобы отырыстарда Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидаттардан конкурсқа қатысу үшін түскен құжаттарды талқылауды және әрбір кандидат бойынша ашық дауыс беруді жүргізеді.

5.8. Коммерциялық емес ұйым болып табылатын бір заңды тұлғадан Қоғамдық кеңеске тек бір ғана өкіл сайлануы мүмкін.

5.9. Қоғамдық кеңестің қалыптастырылған құрамы жергілікті өкілді органның шешімімен бекітіледі және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға және (немесе) тиісті органның интернет-ресурсында орналастыруға жатады.

5.10. Қоғамдық кеңестің бірінші отырысын жұмыс тобының басшысы ашады, онда ашық дауыс беру арқылы Қоғамдық кеңестің төрағасы, хатшысы және төралқаның бүкіл құрамы сайланады. Қоғамдық кеңестің төрағасы мемлекеттік қызметте тұрмайтын белгілі қоғам қайраткерлерінен – оның мүшелері санынан сайланады. Жұмыс тобының төрағасы Қоғамдық кеңес мүшелеріне Қоғамдық кеңес төрағасының кандидатурасын енгізуді ұсынады, ол бойынша ашық дауыс беру жүргізіледі. Қоғамдық кеңес мүшелерінің жалпы санынан басым дауыс жинаған кандидат сайланды деп саналады.

 

 1. Қоғамдық кеңестің мақсаты мен міндеттері

6.1. Азаматтық қоғамның қоғамдық маңызды мәселелер бойынша пікірін білдіру Қоғамдық кеңесі қызметінің мақсаты болып табылады.

6.2. Қоғамдық кеңестің міндеттері:

1) азаматтық қоғамның мүдделерін білдіру жергілікті деңгейде шешімдерді талқылау мен қабылдау кезінде жұртшылықтың пікірін ескеру;

2) жергілікті атқарушы органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының азаматтық қоғаммен өзара іс-қимыл жасауын дамыту;

3) қоғамдық бақылауды ұйымдастыру мен жергілікті атқарушы органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету болып табылады.

 

 1. Қоғамдық кеңес қызметінің қағидаттары

7.1 Қоғамдық кеңес өз қызметін мынадай қағидаттар негізінде жүзеге асырады:

1) қоғамдық негіздегі қызметі;

2) автономдық;

3) дербестік;

4) жариялылық;

5) олардың мүшелерін кезең-кезеңмен ротациялау.

 

 1. Мемлекеттік басқарудың жергілікті деңгейдегі Қоғамдық кеңестіңөкілеттіктері

8.1. Мемлекеттік басқарудың жергілікті деңгейдегі Қоғамдық кеңестің өкілеттіктеріне мыналар:

1) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын, стратегиялық жоспарлардың немесе аумақтарды дамыту бағдарламаларының жобаларын, мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалардың жобаларын талқылау;

2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының, стратегиялық жоспарлардың немесе аумақтарды дамыту бағдарламаларының, мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалардың орындалуын талқылау;

3) атқарушы органдардың нысаналы индикаторларға қол жеткізуі туралы есептерін талқылау;

4) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы, қайырымдылықтан түсетін ақшаның түсуі мен жұмсалуы туралы есептерін талқылау;

5) азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге және талқылауға қатысу;

6) қызметтік әдеп нормаларының сақталуын қоса алғанда, мемлекеттік басқаруды жетілдіру және мемлекеттік аппараттың ашық жұмысын ұйымдастыру мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу және оларды мемлекеттік органдарға енгізу;

8) қоғамдық бақылауды осы Заңда көзделген өзге де нысандарда жүзеге асыру;

9) Қоғамдық кеңес туралы ереженің жобасын оның бірінші отырысында талқылау және бекіту үшін мемлекеттік органға енгізу;

10) қызмет бағыттары бойынша комиссиялар құру жатады.

8.2. Осы баптың 1-тармағының 2), 3), 4), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген өкілеттіктердің орындалу қорытындылары бойынша Қоғамдық кеңес тиісті мемлекеттік органға ұсынымдар енгізеді, ол тиісті мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын адам қол қоятын уәжді жауапты бір ай ішінде, ал 1) тармақша бойынша он жұмыс күні ішінде береді.

 

 1. Қоғамдық кеңестің және олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

9.1. Қоғамдық кеңес мүшелерінің өз өкілеттіктерін іске асыру мақсатында:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негізде және тәртіппен мемлекеттік органдарға, жергілікті мемлекеттік басқару органдарына кіруге;

2) тиісті мемлекеттік органмен келісу бойынша атқарушы органдардың, жергілікті мемлекеттік басқару органдарының өзге де жұмыс органдарының жұмысына қатысуға;

3) Заңда белгіленген өз өкілеттіктерін жүзеге асыру мақсатында қоғамдық маңызы бар мәселелер бойынша мемлекеттік органдарға, жергілікті мемлекеттік басқару органдарына жүгінуге құқығы бар.

9.2. Өз қызметінде Қоғамдық кеңес және оның мүшелері:

1) Конституцияның, оған сәйкес келетін заңдардың, Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі актілерінің, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерінің нормаларын сақтауға;

2) өз қызметін жұртшылықпен өзара іс-қимыл жасай отырып жүзеге асыруға;

3) жылына екі реттен сиретпей бұқаралық ақпарат құралдары және (немесе) интернет-ресурстар арқылы халыққа Қоғамдық кеңестің қызметі туралы ақпарат беруге;

4) өз қызметі туралы жылдық есепті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға және (немесе) тиісті мемлекеттік органның, жергілікті өзін-өзі басқару органының интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.

 

 1. Қоғамдық кеңестің ұйымдық құрылымы және оның төралқасының өкілеттіктері

10.1. Отырыс Қоғамдық кеңестің жоғары органы болып табылады.

10.2. Қоғамдық кеңес қызметіне басшылықты жүзеге асыру үшін оның отырыстары арасындағы кезеңде Қоғамдық кеңес төралқасы сайланады. Төралқаның құрамына Қоғамдық кеңестің төрағасы мен хатшысы, қатысуымен Қоғамдық кеңес құрылған мемлекеттік органның басшысы, Қоғамдық кеңес комиссияларының төрағалары, жекелеген мүшелері кіреді.

10.3. Қоғамдық кеңестің төралқасы:

1) Қоғамдық кеңес комиссияларының жұмысын үйлестіреді;

2) Қоғамдық кеңестің отырыстарын өткізуге дайындықты ұйымдастырады;

3) Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық және ақпараттыққолдауды қамтамасыз етеді.

10.4. Алғашқы отырысында қоғамдық кеңестің мүшелері – мемлекеттік қызметте жұмыс істемейтін белгілі қоғам қайраткерлері арасынан оның төрағасы сайланады.

 

 1. Қоғамдық кеңес төрағасы мен хатшысының өкілеттіктері

11.1. Қоғамдық кеңестің төрағасы:

1) Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырады;

2) отырыстарда төрағалық етеді;

3) Қоғамдық кеңестің атынан құжаттарға қол қояды;

4) Қоғамдық кеңестің шешімдерін іске асыру жөніндегі қызметті үйлестіреді;

5) республикалық мемлекеттік органның, жергілікті мемлекеттік басқару органының отырыстарына кеңесші дауыс беру құқығымен қатысады;

6) өзі болмаған уақытта төрағаның міндеттерін орындауды Қоғамдық кеңес төралқасы мүшелерінің біріне жүктейді.

11.2. Қоғамдық кеңестің хатшысы:

1) Қоғамдық кеңестің отырыстарын дайындау мен өткізудің ұйымдастырушылық мәселелерін шешуді қамтамасыз етеді;

2) Қоғамдық кеңесте іс жүргізуді ұйымдастырады және жүргізеді, сондай-ақ Қоғамдық кеңес шешімдерінің орындалу мерзімдеріне бақылау жасайды.

 

 1. Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастыру

12.1. Қоғамдық кеңестер жұмысының негізгі нысаны отырыстар болып табылады. Қоғамдық кеңестің отырысы оның мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан кезде құқықты деп есептеледі. Қажет болған жағдайларда Қоғамдық кеңестің отырысына оның шешімімен мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, ғылыми, кәсіптік және басқа да ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ сарапшылар мен өзге де мамандар шақырылуы мүмкін.

12.2. Қоғамдық кеңестің отырыстары ашық болып табылады. Қоғамдық кеңестің отырыстарын өткізу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ шешімдер қабылдау тәртібі Қоғамдық кеңес туралы ережеде айқындалады.  Отырыстар өткізудіңөзге де мәселелері Қоғамдық кеңестің шешімімен айқындалады.

12.3. Қоғамдық кеңестер өз қызметін жүзеге асыру кезінде бір-бірімен теңдік және әріптестік шарттарында өзара іс-қимыл жасайды.

12.4. Қоғамдық кеңестердің мүшелері өз өкілеттіктері шегінде кеңесші дауыс беру құқығымен өзге де қоғамдық кеңестердің қызметіне қатыса алады.

12.5. Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді қатысуымен Қоғамдық кеңес құрылған тиісті мемлекеттік орган жүзеге асырады.

 

 1. Қоғамдық кеңес жұмысының жариялылығы

13.1. Қоғамдық кеңес халықты:

1) азаматтық қоғаммен және мемлекеттік органдармен өзінің іс-қимыл жасау нәтижелері;

2) Қоғамдық кеңестің құрамы, оның мүшелерін ротациялау;

3) отырыстардың күн тәртібі;

4) қабылданған шешімдер;

5) қоғамдық маңызы бар басқа да мәселелер туралы хабардар етеді.

13.2. Ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады және (немесе) тиісті интернет-ресурстарда орналастырылады.

 

 1. Қоғамдық кеңес мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату

14.1. Қоғамдық кеңестің мүшесі жазбаша түрде өтініш беру арқылы өз қалауы бойынша оның құрамынан шыға алады.

14.2. Қоғамдық кеңестің мүшесі денсаулық жағдайына байланысты оның жұмысына қатысуға мүмкіндігі болмаған жағдайда Заңның 10-бабының 1-тармағында көзделген өзге де негіздер бойынша Қоғамдық кеңестің шешімімен оның құрамынан мерзімінен бұрын шығарылуы мүмкін.

14.3. Қоғамдық кеңес шығып қалған мүшесінің орнына оның өкілеттіктерінің қалған мерзіміне Заңның 9-бабының 1-тармағына сәйкес конкурс нәтижелері бойынша немесе мемлекеттік органның шешімімен Қоғамдық кеңестің құрамына жаңа мүшесін қосу туралы шешім қабылдайды.

 

 1. Қоғамдық кеңестің қоғамдық бақылау саласындағы мақсаттары мен міндеттері

15.1. Қоғамдық кеңес қоғамдық бақылауды мемлекеттік органдардың шешімдер қабылдау процесіне азаматтардың қатысу мүмкіндігін кеңейту мақсатында жүзеге асырады.

15.2. Қоғамдық бақылаудың міндеттері:

1) мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары қызметінің тиімділігін, ашықтығын және айқындығын арттыру;

2) қоғамдық мүдделерді қорғауға бағытталған азаматтық бастамаларды іске асыру;

3) азаматтардың мемлекет пен оның органдарының, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметіне сенім деңгейін арттыру, қоғам мен мемлекет арасында қайтымды байланысты қамтамасыз ету, әлеуметтік шиеленістердің алдын алу және оларды шешу;

4) халықты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл процесіне тарту.

 

 1. Қоғамдық бақылау нысандары

16.1. Қоғамдық бақылау субъектілері тарапынан мемлекеттік органдардың қызметін байқауды білдіретін қоғамдық бақылау рәсімі қоғамдық мониторинг болып табылады.

16.2. Заңның 5-бабы 1-тармағының 1), 5) және 6) тармақшаларында көзделген мәселелерді, сондай-ақ мемлекеттік органдардың қоғамдық маңызы бар шешімдерін олардың қоғамдық мүдделерге сәйкестігі мәселесі бойынша жария талқылау үшін жиналыс өткізу арқылы жүзеге асырылатын қоғамдық бақылау рәсімі қоғамдық тыңдау деп түсініледі.

16.3. Қоғамдық сараптама – азаматтардың өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортаны сақтау, сондай-ақ жеке тұлғалардың, елді мекендердің және өндірістік объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жағымсыз факторларды болғызбау жөніндегі қоғамдық мүдделерді сақтау тұрғысынан зерттеу, талдау және бағалау үшін арнайы білімді және (немесе) тәжірибені қоғамдық бақылау субъектілерінің пайдалануына негізделген қоғамдық бақылау рәсімі.

16.4. Мемлекеттік орган жұмысының нәтижелері туралы есепті тыңдау қоғамдық бақылау рәсімі болып табылады және Қоғамдық кеңестің отырысында Заңның 5-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген мәселелер бойынша мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және олардың лауазымды адамдары қызметінің нәтижелерін жария талқылауды білдіреді.

 

 1. Қоғамдық бақылауды жүзеге асыру тетіктері

17.1. Қоғамдық бақылау:

1) Қазақстан Республикасының ақпаратқа қол жеткізу саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес қоғамдық бақылау объектісініңқызметі туралы ақпаратқа қол жеткізу;

2) Қоғамдық кеңес мүшелерінің және қоғамдық бақылау субъектілерінің мемлекеттік органның алқалы органдарының отырыстарына қатысуы;

3) мемлекеттік комиссиялардың құрамына қоғамдық кеңестердің мүшелерін қосу;

4) азаматтардың жеке немесе ұжымдық өтініштерін беру;

5) сұрау салулар беру;

6) Қоғамдық кеңес айқындайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де тәсілдер арқылы жүзеге асырылады.

 

 1. Қоғамдық мониторингті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі

18.1. Қоғамдық мониторингті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі Заңда және Қазақстан Республикасыныңөзге де нормативтік-құқықтық актілерінде айқындалады.

18.2. Қоғамдық мониторинг мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметтер көрсетуі, мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларды, стратегиялық жоспарларды және бюджеттік бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын қолдану нәтижесінде азаматтар үшін жағымсыз салдарларды және қоғамдық мүдделерге қысым жасалуын анықтау мақсатында жүзеге асырылады.

18.3. Қоғамдық мониторингті Қоғамдық кеңестің мүшелері, сондай-ақ Қоғамдық кеңестің тапсырмасы бойынша коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері және азаматтар жүзеге асырады.

18.4. Қоғамдық мониторинг жүргізу кезінде Қоғамдық кеңестің мүшелері мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдарынан Қазақстан Республикасының ақпаратқа қол жеткізу саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша мониторингтің нысанасына жататын қажетті ақпаратты сұратуға құқылы.

18.5. Қоғамдық мониторингті жүзеге асырған адамдар оның нәтижелері бойынша қорытынды жасайды. Қоғамдық мониторинг қорытындысында:

1) мемлекеттік қызметтер көрсету нәтижесінде азаматтар үшін анықталған жағымсыз салдарлар туралы және қоғамдық мүдделерге қысым жасалғаны туралы ақпарат;

2) Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзушылықтарына қоғамдық мониторинг барысында анықталған себептер мен жағдайларды жою жөніндегі ұсынымдар;

3) бақыланатын объектілердің тиімділігін арттыру жөніндегі ұсыныстар;

4) нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар қамтылады.

18.6. Қоғамдық мониторинг қорытындысының негізінде Қоғамдық кеңес ұсынымдар қабылдайды және оларды тиісті мемлекеттік органдарға жолдайды.

 

 1.   Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі

19.1. Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру мен өткізу тәртібі Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерінде айқындалады.  Қоғамдық кеңес қоғамдық тыңдауды Заңның 1-бабының 5 және 6-тармақтарында айқындалған жергілікті мемлекеттік басқару органымен келісілген мерзімдерде өткізеді.

19.2. Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру және өткізу тәртібінде:

1) қоғамдық тыңдауға қатысушыларды оның өткізілетін уақыты мен орны туралы бұқаралық ақпарат құралдары және (немесе) жазбаша шақырулар арқылы, бірақ ол өткізілетін күннен кемінде күнтізбелік он күннен кешіктірмей күні бұрын құлақтандыру;

2) қоғамдық тыңдауға шығарылатын нормативтік-құқықтық актілер мен шешімдердің жобаларымен, бірақ ол өткізілетін күннен кемінде күнтізбелік он күннен кешіктірмей күні бұрын таныстыру;

3) қоғамдық тыңдауға қатысуды қамтамасыз ететін басқа да шаралар;

4) қабылданған шешімдерді уәждеп негіздеуді қоса алғанда, қоғамдық тыңдаудың қорытынды хаттамасын жариялау көзделуге тиіс.

19.3. Қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыру және өткізу тәртібіне қойылатын үлгілік талаптарды Қазақстан РеспубликасыныңҮкіметі белгілейді.

19.4. Қоғамдық тыңдау Қоғамдық кеңес мүшелерінің бастамасы бойынша өткізіледі.

19.5. Қоғамдық тыңдауды өткізу барысында хаттама жүргізіледі, онда:

1) қоғамдық тыңдау өткізілетін күні мен орны;

2) қатысушылардың саны;

3) қоғамдық тыңдау төрағасы мен хатшысының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);

4) күн тәртібі, сөйлеген сөздердің мазмұны тіркеледі.

19.6. Қоғамдық тыңдау нәтижелері бойынша қорытынды хаттама қабылданады, оған қоғамдық тыңдау төрағасы мен хатшысы қол қояды.

19.7. Қорытынды хаттама, егер оған Қоғамдық кеңестіңқатысып отырған мүшелерінің жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.

19.8. Қоғамдық тыңдаудың қорытынды хаттамасында:

1) бақыланатын мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауы туралы ақпарат;

2) қоғамдық тыңдау барысында анықталған, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне нұқсан келтіретін немесе оларды шектейтін ережелерді жою жөніндегі ұсынымдар;

3) нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар қамтылады.

19.9. Қоғамдық кеңестің төрағасы қорытынды хаттама негізінде қабылданған ұсынымдарды:

1) мемлекеттік органдарға, қоғамдық бақылау субъектілеріне;

2) зерделеу және шаралар қолдану үшін мемлекеттік органдардың қызметін бақылауды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген мемлекеттік органдарға;

3) бұқаралық ақпарат құралдарына жібереді.

 

 1. Қоғамдық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу тәртібі

20.1. Қоғамдық сараптаманы Қоғамдық кеңес өз отырысында қабылдаған тапсырмасы бойынша қоғамдық бірлестіктер құратын сараптама комиссиялары жүзеге асырады.   Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау, азаматтардың өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортаны сақтау, сондай-ақ жеке тұлғалардың, елді мекендердің және өндірістік объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жағымсыз факторларды болғызбау тұрғысынан мемлекеттік органдардың қабылданатын шешімдерінің жобалары қоғамдық сараптама объектілері болып табылады.

20.2. Қоғамдық кеңеске тиісті өтінішхат жіберетін жеке тұлғалар және (немесе) қоғамдық бірлестіктер қоғамдық сараптаманың бастамашылары бола алады.

20.3. Қоғамдық экологиялық сараптама жүргізу ерекшеліктері, оны тіркеу тәртібі, қорытындының мазмұны Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде белгіленеді.

20.4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қоғамдық сараптаманың өзге де субъектілері, оны ұйымдастыру мен жүргізудің негіздері және тәртібі айқындалуы мүмкін.

 

 1. Жұмыс нәтижелері туралы есептерді тыңдауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі

21.1. Заңның 18-бабы 4-тармағының ережелеріне сәйкес жұмыс нәтижелері туралы есепті тыңдау әкімшілік-аумақтық бірлік әкімінің баяндамасын және мәслихат хатшысының, Қоғамдық кеңес төрағасының қосымша баяндамаларын қамтиды.

21.2. Жұмыс нәтижелері туралы есепті тыңдау барысында хаттама жүргізіледі, онда:

1) есепті тыңдау күні мен орны;

2) қатысушылардың саны;

3) сөз сөйлеген лауазымды адамдардың тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);

4) күн тәртібі, есептің және сөйлеген сөздердің мазмұны қамтылады.

21.3. Есепті тыңдау нәтижелері бойынша қарар қабылданады, онда:

1) бақыланатын органдар мен олардың лауазымды адамдарының қызметін олардың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша бағалау;

2) есепті тыңдау барысында анықталған, жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне нұқсан келтіретін немесе оларды шектейтін ережелерді жою жөніндегі ұсынымдар;

3) мемлекеттік органдардың қызметін жетілдіру жөніндегі ұсыныстар қамтылуға тиіс.

21.4. Егер отырысқа қатысып отырған қатысушылардың жартысынан астамы есеп үшін дауыс берсе, ол қабылданды деп есептеледі.

 

 1. Қоғамдық кеңестің отырыстарын өткізу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ шешімдер қабылдау тәртібі

22.1.Қоғамдық кеңес өз өкілеттіктері мерзіміне бірінші отырыста өз мүшелерінің санынан Қоғамдық кеңестің қарамағындағы мәселелерді алдын ала қарау және дайындау, оның шешімдерін, заңдарды іске асыруға ықпал ету, өз құзыры шегінде бақылау функцияларын жүзеге асыру үшін тұрақты комиссиялар құрады. Тұрақты комиссиялардың төрағалары мен мүшелері Қоғамдық кеңеспен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері санынан сайланады.

Әрбір тұрақты комиссияның тізбесі, саны мен құрамы дауысқа жеке-жеке қойылады. Олардың сандық және дербес құрамы Қоғамдық кеңес төрағасының ұсынысы бойынша Қоғамдық кеңеспен айқындалады.

Қоғамдық кеңестің тұрақты комиссиялары төрағалары мен хатшыларының кандидатуралары тұрақты комиссиялардың отырыстарында ұсынылады. Қоғамдық кеңестің отырысында төрағалар мен хатшылар кандидатураларын талқылау әрбір комиссия бойынша жеке-жеке жүргізіледі.

Тұрақты комиссиялар бірлескен жұмыс топтарын құра алады.

22.2. Қоғамдық кеңестің негізгі жұмыс нысаны отырыстар болып табылады. Қоғамдық кеңестің отырысы оның мүшелерінің жалпы санының кем дегенде үштен екісі қатысқан жағдайда заңды болып саналады.

22.3. Қоғамдық кеңестің отырыстары ашық болып табылады.

Қоғамдық кеңестің әрбір отырысының алдында оған қатысып отырған мүшелерді тіркеу жүргізіліп отырады, оның нәтижелері отырыстар алдында хатшымен хабарланады.

22.4.  Қоғамдық кеңестің кезекті отырысы қажеттілікке байланысты өткізіледі, тоқсанына бір реттен кем емес және отырысты  Қоғамдық кеңестің төрағасы жүргізеді.

22.5. Қоғамдық кеңестің кезектен тыс отырысы, Қоғамдық кеңестің  төралқасының ұсынысы бойынша өткізіледі және отырысты Қоғамдық кеңестің төрағасы жүргізеді. Қоғамдық кеңестің кезектен тыс отырысы шешім шығарылғаннан кейін үш күн ішінде шақырылуы тиіс. Кезектен тыс отырыста, отырысты өткізуге себеп болған мәселелер ғана қаралуы тиіс.

22.6. Қоғамдық кеңестің отырысының өтетін күні мен уақтысын,  сонымен қатар күн тәртібіне енгізілген мәселелер туралы, Қоғамдық кеңестің хатшысы тұрғындарға және Қоғамдық кеңестің мүшелеріне отырыс өтетін күннен бес күн бұрын, ал кезектен тыс отырысының  өтетін күннен үш күн бұрын хабарлайды. Күн тәртібіне енгізілетін мәселелер туралы Қоғамдық кеңестің хатшысы үш күннен кем емес уақытта қоғам мүшелеріне қажетті құжаттарды ұсынады.

22.7. Қоғамдық кеңес отырысының күн тәртібі перспективалық жоспар негізінде, Қоғамдық кеңестің төрағасы, тұрақты комиссиялардың, Қоғамдық кеңестің мүшелері айтқан енгізген ұсыныстардан Қоғамдық кеңестің төрағасымен қалыптастырылады.

Күн тәртібіне енгізілетін мәселелер Қоғамдық кеңестің  төрағасына, жергілікті қауымдастық жиналыстарынан, қоғамдық ұйымдардан түсуі мүмкін.

Отырыстың күн тәртібі талқылау кезінде толықтырылуы және өзгеруі мүмкін. Қоғамдық кеңес отырыстың күн тәртібін бекіту жөнінде шешім қабылдайды.

Күн тәртібіндегі мәселелерге әрқайсысына жеке-жеке дауыс беріледі. Қоғамдық кеңес мүшелері көпшілік дауыс бергенде мәселе күн тәртібіне енгізілді деп есептеледі.

22.8. Күн тәртібіне енгізілетін мәселелерді сапалы дайындау үшін, Қоғамдық кеңестің хатшысы, уақтылы отырысты өткізу шараларын жоспар бойынша дайындайды, оны Қоғамдық кеңестің төрағасы бекітеді.

22.9. Қажет болған жағдайда Қоғамдық кеңестің шешімімен отырысқа, мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, ғылыми,  кәсіподақ және түрлі мекеме өкілдері, эксперттер және өзге де мамандар шақырылады.

Қоғамдық кеңес отырысына шақырылғандар үшін мәжіліс залынан арнайы орындар беріледі.

22.10. Қоғамдық кеңестің отырыстары Қоғамдық кеңес белгілеген уақытта өткізіледі. Отырыстың  ұзақтығын  Қоғамдық кеңес белгілейді.

Қоғамдық кеңес төрағасы өз бастамасымен немесе Қоғамдықкеңес мүшелерінің дәлелді өтініштеріне байланысты үзіліс жариялай алады. Отырыс соңынан  қысқаша  хабарлама мен ұсыныстар үшін кеңес мүшелеріне уақыт беріледі, олар бойынша жарыссөз ашылмайды.

22.11. Кеңес отырысының жұмыс регламенті  баяндама, қосымша баяндама, отырысты өткізу тәртібі, кандидатураларды талқылау, дауыс беру, анықтама беру және сұрақтар үшін уақытты Қоғамдық кеңес белгілейді. Баяндамашы мен қосымша баяндамашыға сұрақтарға жауап беру үшін уақыт беріледі. Сөз сөйлеуші берілген уақыттан шығып кеткен жағдайда, Қоғамдық кеңестің төрағасы оны тоқтатады немесе Қоғамдық кеңес мүшелерінің көпшілігінің келісімімен сөз сөйлеу уақытын созады.

Қоғамдық кеңес мүшесі бір сұрақпен екі реттен артық сөйлей алмайды. Жарыссөз, сұрақтарға түсіндірме және жауап беру сөйлеген болып саналмайды. Сөйлейтін сөзін  басқа Қоғамдық кеңес мүшесіне беруге жол  берілмейді.

Отырыста қатысып отырған Қоғамдық кеңес мүшелерінің көпшілігі  ашық дауыс бергенде жарыссөз  тоқтатылады. Жарыссөзді  тоқтату жөнінде ұсыныс түскенде Қоғамдық кеңес төрағасы Қоғамдық кеңес мүшелерінің жарыс сөзге  жазылғандары және шығып сөйлегендері туралы ақпарат береді, тағы шығып сөйлейтіндер бар жоғын анықтайды.

22.12. Қоғамдық кеңес мүшесіне, отырысты жүргізу тәртібіне сәйкес алдыңғы шығып сөйлеушіден кейін сөз  кезексіз беріледі. Қоғамдық кеңес төрағасы  анықтама беру,  сұрақтарға жауап беру және  талқыланып жатқан мәселе бойынша түсінік беру үшін кезектен тыс сөз бере алады.

Баяндамашыға сұрақтар ауызша және жазбаша түрде беріледі. Жазбаша сұрақтар Қоғамдық кеңестің төрағасына беріледі және ол сұрақтар Қоғамдық Кеңестің отырысында жарияланады.

Отырысты жүргізу туралы басқа сұрақтар Қоғамдық Кеңестің шешімімен анықталады.

22.13. Қоғамдық  кеңес өз құқығымен  Қоғамдық Кеңес мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысы арқылы, егер заңмен өзге қарастырылмаған жағдайда, шешім қабылдайды. Дауыстар бірдей болған жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып есептеледі.

Шешімдер хаттама болып толтырылады, онда нұсқаулар беріледі және олар орындаушы мен мүдделі тұлғаларға жеткізіледі.

22.14. Коғамдық  кеңестің нұсқаулары мемлекеттік органдардың қарауы үшін міндетті болып табылады, олар Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес шешім қабылдап, Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңымен белгіленген тәртіпте және уақытта жауабын береді.

22.15. Шешім жобалары Қоғамдық кеңестің төрағасына беріледі.

Қарауға қабылданған шешім жобалары барлық қажетті мәліметтерімен қоса Қоғамдық кеңестің төрағасы немесе хатшысымен тұрақты комиссияларының қарауына және ұсыныстар әзірлеуге жіберіледі. Бір мезгілде тұрақты комиссияның біріне Қоғамдық кеңестің шешім жобасы бойынша қорытынды дайындау, қосымша ақпаратты жинақтау мен талдау, мәжіліске қосымша баяндама жасау тапсырылуы мүмкін.

Шешім жобаларымен жұмыс жасау және басқа да мәселелерді дайындау үшін тұрақты комиссиялар жұмыс топтарын құруы мүмкін. Қажет болған жағдайда жұмыс тобының құрамына басқа тұрақты комиссиялардан мүшелер тартылуы мүмкін. Жұмыс тобының қызметіне Қоғамдық кеңестің кез келген мүшесі қатыса алады.

22.16. Альтернативті шешімі жобалары Қоғамдық кеңес пен оның органдарымен негізгі жобамен қатар бір мезгілде қаралады. Отырысқа мәселелер дайындауға қатысушы тұрақты комиссиялар арасында келіспеушіліктер туындаған жағдайда, комиссиялар төрағалары мен Қоғамдық кеңестің төрағасы оларды еңсеру бойынша шаралар қабылдайды, қалған келіспеушіліктер Қоғамдық кеңестің назарына жеткізіледі.

22.17. Отырыста мәселені қарастыруда тұрақты комиссиялардың, жұмыс топтарының және уақытша комиссиялардың баяндамасы, ал қажет болған жағдайда қосымша баяндамасы тыңдалады.

Комиссияның баяндамасында жобаға енген және қабылданбаған ұсыныстар көрсетіледі, түзетулердің қабылдану мен қабылданбау себептері дәлелденеді.

Шешім жобалары бойынша қосымша баяндамадағы немесе қорытындыдағы жағдайлармен  келіспеген жекеленген комиссия және жұмыс топ мүшелері қаралып отырған мәселе бойынша жалпы жарыссөз басталғанға дейін өз пікірлерін баяндай алады.

22.18. Шешім жобасын талқылау әрбір тармақ бойынша жүргізіледі. Жобаларға түзетулер ұсынылатын өзгертулер немесетолықтырулардың нақты анықтамасымен, олардың мәтінде орналасуын көрсете отырып жазбаша түрде беріледі. Осы талаптарды қанағаттандырмайтын түзетулер қарауға қабылданбайды.

22.19. Қоғамдық кеңес күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша шешім қабылдайды. Бір мәселе бойынша шешімнің бірнеше нұсқасы енгізілсе, олардың әрқайсысы отырысқа қатысушы Қоғамдық кеңес мүшелеріне табысталады.

Барлық енгізілген шешім жобалары дауыска салынады.  Жобаның бірін негізге алғаннан кейін Қоғамдық кеңес мүшелері оған түзетулер енгізу рәсіміне кіріседі.

22.20. Қоғамдық кеңестің шешімінің жобасына түзетулер болған жағдайда дауысқа салу төменгі ретпен жүзеге асырылады:

1) ұсынылған (пысықталған) Қоғамдық кеңестің шешім жобасы толықтыру алдымен негізге алынады, ал егер оған наразылық білдірілсе, толықтырулар бойынша дауысқа салу тоқтатылады;

2) негізге қабылданған жобаға енгізілмеген толықтырулар кезек-кезегімен дауысқа салынады;

3) қабылданған өзгеретулерді ескере отырып, шешімді толығымен қабылдау дауысқа салынады. Жүргізіліп отырған отырыста қабылданбаған шешім жобалары мен оның түзетулері бойынша қайтадан дауыс берілмейді.

22.21. Өзгертулер енгізу дауысқа жеке-жеке салынады, оның реттілігін төрағамен анықталады.  Дауысқа салар алдында алынып тастауға ұшырайтын өзгертулер туралы төраға оқып шығады. Енгізілетін түзетулердің маңызын немесе талқылаудан алып тастау туралы ұсыныстарды түсіндіру үшін авторларға сөз беруге жол беріледі.

Қоғамдық кеңестің шешімдеріне өзгерістер оларды қабылдауға арналған тәртіппен жүзеге асырылады.

Отырыстың хаттамасы отырыс өткен күннен бастап үш күннің ішінде толтырылып, Заңнамаға сәйкес тәртіппен сақталады.

22.22. Қоғамдық кеңестің қарауына ұсынылған бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын, стратегиялық жоспарлардың немесе аумақтарды дамыту бағдарламаларын жобаларын, мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалардың жобаларын, және олардың есептерінің орындалуын, азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен                    міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерді және өзге де  Қоғамдық кеңесте қаралатын сұрақтар бойынша мәселелер, сондай-ақ олар бойынша қазақ және орыс тілдеріндегі шешім жобалары Қоғамдық кеңестің тұрақты комиссияларына келісім белгісі қойылып Қоғамдық кеңеске үш күн бұрын ұсынылады.

22.23. Осы ережедегі 22.22 тармақтағы көрсетілген жобалар құжаттары Қоғамдық кеңестің тұрақты комиссияларында қаралады. Қоғамдық кеңестің төрағасымен бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын, стратегиялық жоспарлардың немесе аумақтарды дамыту бағдарламаларының жобаларын, мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалардың жобаларын, олардың есептерінің орындалуын, азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерді қарастыру бойынша жұмыс топ құрылуы мүмкін, оның құрамына жергілікті мемлекеттік органдардың өкілдері енгізілуі мүмкін.

Тұрақты комиссиялар жұмыс тобының пікірін ескере отырып, осы Ереженің 22.22 тармағында көрсетілген жобалар бойынша кажетті дәйектеме мен есеппен ұсыныстар әзірлейді және оларды жоба бойынша ұсыныстар жинағы мен қорытынды дайындауды жүзеге асыратын бейінді тұрақты комиссияға жібереді.

22.24. Азаматтардың өтініштері Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңына сәйкес қаралады.

 

 1. Қорытынды ережеле

23.1. Осы Ережеде реттелмеген басқа өзге де сұрақтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

23.2. Аталған Ережеге өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіпте енгізіледі.

 

ТЕЛЕФОН ҚАБЫЛДАУ

+7 (72638) 3-16-78

Баннеры